KISKER-BIOTECH

Nemačka kompanija Kisker Biotech GmbH & Co. KG nudi proizvode prvenstveno namenjene istraživačima i naučnim radnicima.

Za detalje možete nas kontaktirati ili posetite direktno njihovu web stranicu na adresi:
https://www.kisker-biotech.com/frontoffice/catalogue/KI0A
EnglishSerbia