LAB. OPŠTA OPREMA

Centrifuge

Reverzna osmoza

Vage

Ultrazvučna kupatila

Vodena kupatila

Vakuum pumpe

Mešalice

Tajmeri

Kompresori

Rotavapori

Peristaltičke pumpe

EnglishSerbia