MONITORING VAZDUHA I HIGIJENE

Monitoring vazduha

   

 

Uzorkivač vazduha AM2050                        Adapter AM2050C   (za uzorkovanje gasova pod pritiskom)                                           Uzorkivač vazduha AM2050A

(za Farmaceutsku industriju)                                                                                                                                                      (za Prehrambenu industriju)

Monitoring higijene

AccuClean Advanced                                                                                                    AccuPoint Advanced

Brzo određivanje ostataka proteina na površinama                                                                   Monitoring higijene detekcijom ATP-a
Uzorkovanje                                                                                                       

Izvucite štapić iz kertridža i kraj sa podlogom stavite 

na površinu koju želite uzorkovati. Unakrsno                     

povlačite štapić po površini veličine 10 x 10 cm.

Aktivacija

Vratite štapić u kertridž i aktivirajte ga punim pritiskom.

Nežno vrteti kertridž 10 sekundi.

Interpretacija rezultata

Uporediti boju preostalog rastvora u kertridžu sa 

kolor komparatorom.

                                                                                                                         Prvi uređaj ovog tipa koji ima odobrenje od strane AOAC Research Institute!

                             

 

EnglishSerbia